Όροι και προϋποθέσεις

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

*English version of this document is not available. A machine-translated version may be produced through a free online translation service. The user agrees with the Terms and Conditions as mentioned in the current document in Greek language.

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο www.vernikoslines.gr, ο οποίος ανήκει στην Vernikos Lines Oy - World Timber (εφεξής "Εταιρεία") και προσφέρει στους επισκέπτες του ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενημέρωσης, εύρεσης, πλοήγησης, θέασης, επικοινωνίας και ενημέρωσης καθώς και τεχνολογικές εφαρμογές που αφορούν τo www.vernikoslines.gr υπό τους παρακάτω όρους χρήσης:

 1. Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, καθώς και η αρχειοθέτηση/ καταλογογράφηση αυτού συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.
 2. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου προς τους χρήστες.
 3. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) του www.vernikoslines.gr προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.
 4. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης των χρηστών/επισκεπτών στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.
 5. H Εταιρεία επιφυλάσσεται τα πνευματικά δικαιώματα επί του περιεχομένου, δεδομένων και λογισμικού που αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο www.vernikoslines.gr.διατίθενται υπό τους ακόλουθους όρους: Τα εμπορικά σήματα των συνεργατών αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων νομικών προσώπων.
 6. Σε περίπτωση ανάρτησης/αποστολής στοιχείων στο www.vernikoslines.gr ή χρήσης υπηρεσιών συνομιλίας (chat - forum) και εν γένει διαδραστικών υπηρεσιών, ο χρήστης πρέπει να φροντίσει ώστε:
  1. Τα στοιχεία και το περιεχόμενο της συνομιλίας ή της ανάρτησης να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης να ακολουθούν τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του διαδικτύου.
  2. Να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν τον δικτυακό τόπο www.vernikoslines.gr ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.
  3. Τα στοιχεία που αναρτά να μην περιέχουν διαφημιστική, παρά μόνο ενημερωτική-πληροφοριακή χροιά. Πρέπει επίσης να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες.
  4. Τα στοιχεία που παρέχονται από τους χρήστες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το www.vernikoslines.gr για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και με αναφορά στον χρήστη που τα παρέχει, εφόσον διατίθενται τα στοιχεία του.
 7. Η Εταιρεία μεριμνεί στη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με επιφύλαξη να μην ευθύνεται για τυχόν προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στις δικτυακές σελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου και εξυπηρετητών αναζήτησης.
 8. Όταν οι χρήστες αποστέλλουν πληροφορίες προς τον δικτυακό τόπο www.vernikoslines.gr με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από το www.vernikoslines.gr, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνουν οι χρήστες για την εξυπηρέτηση του αιτήματος τους θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση του www.vernikoslines.gr αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του παρόντα διαδικτυακού τόπου από κάποιον επισκέπτη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνση του θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας των αρμόδιων αρχών.
 9. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης ζητήσει από τους εκάστοτε υπευθύνους υποστήριξης χρηστών του www.vernikoslines.gr την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το www.vernikoslines.gr, τότε ο υπεύθυνος διαχειριστής για την αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών σχετικό με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, κλπ). Ο υπεύθυνος διαχειριστής δεσμεύεται από την εν λόγω δήλωση εχεμύθειας.
 10. Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.vernikoslines.gr και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Οι τελικοί χρήστες του κόμβου ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνούν με τους ακόλουθους κανόνες λειτουργίας:

 1. Απαγορεύονται τα μηνύματα που με οποιαδήποτε μορφή περιεχομένου παραβιάζουν το νόμο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως παράνομο λογισμικό, περιεχόμενο ή μεθόδους εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού (Crack, Serial, Key Generator), η δημοσίευση συνδέσμων προς ιστοσελίδες με τέτοιο περιεχόμενο, καθώς και η αποστολή μηνυμάτων που αναφέρονται σε παράνομη απόκτηση προστατευμένου περιεχόμενου ή που περιγράφουν μη νόμιμες πράξεις ή προτρέπουν σε αυτές.
 2. Απαγορεύονται τα υβριστικά σχόλια, σχόλια μίσους ή ρατσιστικά σχόλια, προσωπικές επιθέσεις και προσωπικοί χαρακτηρισμοί ή οποιαδήποτε άλλα μηνύματα, σχόλια ή περιεχόμενο που μπορεί να θίγει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια ή τη φήμη των χρηστών του www.vernikoslines.gr ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.
 3. Οι συμμετέχοντες κατανοούν και αποδέχονται ότι η Ομάδα Διαχείρισης του ενημερωτικού κόμβου www.vernikoslines.gr διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να διαγράφει εξ ολοκλήρου προσβλητικό ή ανάρμοστο περιεχόμενο.
 4. Τα σχόλια εκφράζουν προσωπικές και μόνο απόψεις των συντακτών τους, αλλά παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στην όσο το δυνατόν πληρέστερη τεκμηρίωση των απόψεών τους.
 5. Τυχόν αντιρρήσεις σε επεμβάσεις της Ομάδας Διαχείρισης του www.vernikoslines.gr θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω του συνδέσμου «Επικοινωνία» και όχι δημόσια.
 6. Απαγορεύονται οι διαφημίσεις οποιουδήποτε είδους στο περιεχόμενο που κατατίθεται στο www.vernikoslines.gr, στα μηνύματα ή στα σχόλια και οι οποίες δεν προσδιορίζονται ρητώς ως τέτοια.
 7. Το περιεχόμενο, τα μηνύματα ή τα σχόλιά που αποστέλλονται, θα πρέπει να είναι γραμμένα είτε στα Ελληνικά, εφόσον πλοηγείστε στην ελληνική εκδοχή του www.vernikoslines.gr, είτε στα Αγγλικά, εφόσον πλοηγείστε στην αγγλική του εκδοχή.
 8. Κάθε τελικός χρήστης του www.vernikoslines.gr έχει τη δυνατότητα «αναφοράς» (report) των δημοσιεύσεων άλλων μελών που παραβαίνουν τους όρους χρήσης, ζητώντας την επέμβαση της Ομάδας Διαχείρισης, η οποία και θα επιληφθεί του θέματος κατά την κρίση της. Η «αναφορά» παραβάσεων μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου «Επικοινωνία».

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο ενημερωτικός κόμβος www.vernikoslines.gr έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και λειτουργεί ως μέσο για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Παρότι το www.vernikoslines.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ορθότερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, αυτοί θα πρέπει να απευθύνονται στη Εταιρεία προκειμένου να αποκτήσουν επακριβή ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο, τους όρους και της προϋποθέσεις.

Ο χρήστης και επισκέπτης του www.vernikoslines.gr συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους.

 

Go to top