Πριστή Ξυλεία

Main pristi


Κατά κύριο λόγο η οικοδομική ξυλεία. Βρίσκει εφαρμογή σε όλα τα στάδια της οικοδομής.
Βασικά είδη τα καδρόνια, μαδέρια, τάβλες κτλ.

 

pristi newPristi 3

 

Go to top