Ευρωπαϊκή σκληρή ξυλεία

 

Η σκληρή ξυλεία περιλαμβάνει διάφορα είδη πριστής ξυλείας την Ευρώπη και η κυρίως χρήση τους είναι για επιπλοποιία.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο μενού αριστερά.

 

Go to top