Διαστάσεις

Πίνακας διαστάσεων - Τροπική ξυλεία
IROKO KD
25 - 50 - 75 mm x 150 mm & πλατύτερο
NIANGON KD
38 - 50 -150 mm x 150 mm & πλατύτερο
ABURA KD
38 - 50 - 150 mm x 150 mm & πλατύτερο
ABURA KD
38 - 50 - 75 mm x 150 mm & πλατύτερο
SAPELI KD
50 - 75 mm x 150 mm & πλατύτερο
DAHOMA KD
50 - 75 mm x 150 mm & πλατύτερο
OKOUME KD
50 - 75 mm x 150 mm & πλατύτερο
RED IPOKO / BADI FLOORING
21 x 120 - 145 mm
ΜΕRANTI KD SAWN TIMBER
2" x 6" και πλατύτερο 7' & μακρύτερο
3" x 6" και πλατύτερο 7' & μακρύτερο
GLULAM
72 x 86 mm
Go to top