Πληροφορίες & Μονάδες Μέτρησης

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

1 "= 4/4" = ΙΝΤΣΑ = 25.4 χιλ.
1 ‘= Πόδι=304,8 χιλ.
1,5"=6/4=38,1 χιλ.
2"=8/4=50,8 χιλ.
2,5"=10/4=63,5 χιλ.
3"=12/4=76,2 χιλ.
4"=16/4=101,6 χιλ.
1m=3,281 πόδια
1m³ = 424 πόδια (BF) πινάκων
1,000BF=1MBF=2,36 m³

ΚΑΘΑΡΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Τα πραγματικό υπόλοιπο της αποξηραμένης ξυλείας που μετριέται μετά από την ξήρανση στον κλίβανο.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ - ΜΙΚΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Τα πραγματικά υπόλοιπο της ξυλείας που μετριέται πριν από την ξήρανση στο κλίβανο. Όταν πωλείται με βάση τα στοιχεία αυτά, ο αγοραστής μπορεί να αναμένει 7% λιγότερή ξυλεία λόγω της συρρίκνωσης μετά την διαδικασία ξήρανσης στο κλίβανο.

ΕΓΚΑΡΔΙΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΥΛΟΥ

Είναι ο εσωτερικός πυρήνας του κορμού ο οποίος δεν περιέχει πλέον ζωντανά στοιχεία. Σε ορισμένα είδη, το χρώμα του εγκάρδιου είναι συνήθως σκουρότερο από το χρώμα του σόμφου.

ΣΤΟΜΦΟ ΞΥΛΟ

Είναι το εξωτερικό στρώμα ανάπτυξης μεταξύ του φλοιού και του εσωτερικού τμήματος του ξύλου, όπου περιέχει το SAP.

ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ

Η διαδικασία εφαρμόζει μια σειρά παράλληλων τεμαχισμών κατά μήκους του κορμού με συνέπεια τις παράλληλες φέτες ή τις πλάκες που έχουν οι αυξανόμενοι δακτύλιοι παράλληλα με τον πίνακα και λιγότερο από 30 μοίρες κλίσης στην επιφάνεια του πίνακα.

ΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ

Η κατά τεταρτημόριο πριονισμένη ξυλεία παράγεται αφού πρώτα τεμαχίσουμε στα τέσσερα τον κορμό και έπειτα πριονίσουμε κάθετα φέτες του ξύλου. Οι πίνακες που σχηματίζονται είναι ακτινωτοί. Ουσιαστικά ο κατά τεταρτημόριο πριονισμός προσπαθεί να καταστήσει το ετήσιο δακτύλιο δέντρου όσο το δυνατόν πιό κοντά σε 90 μοίρες (60 έως 90 μοίρες γωνίας) στην διατομή.

ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ

Η μέθοδος αυτή είναι παρόμοια με την παραπάνω. Αυτή η μέθοδος τονίζει τη κάθετη σκιά του ξύλου και ελαχιστοποιεί το πριονίδι, όπως στο δρυ. Η γωνία της περικοπής είναι 30 μοίρες ή μεγαλύτερη. Η πριονισμένη ξυλεία με σχισμή είναι το κόψιμο μεταξύ της κορυφής του δέντρου και του τεταρτημορίου.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ (HARDWOOD)

FAS : "FIRST AND SECONDS"

Ο διαχωρισμός FAS, "First and Seconds" προσφέρει στο ενδιαφερόμενο μακριά και καθαρά κοψίματα. Ο διαχωρισμός FAS,συμπεριλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα από σανίδες οι οποίοες έχουν 83% και 100% καθαρά κοψίματα πάνω από την επιφάνεια του πίνακα. Οι επιφάνειες του πίνακα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του FAS.

FAS ONE FACE (F1F)

O διαχωρισμός αυτός μεταφέρεται συνήθως με την κατηγορία FAS . Η καλύτερη πλευρά τοιυ ξύλου πρέπει να έχει όλες τις προδιαγραφές του FAS, ενώ η κατώτερη πλευρά πρέπει να έχει χαρακτηριστικά της κατηγορίας 1 COMMON BRADE, επομένως εγγυάται στον αγοραστή τουλάχιστον μια πλευρά FAS.

SELECTS

Ο διαχωρισμός του "SELECTS" είναι σχεδόν ίδιος με τον F1F, με διαφορά στο ελάχιστο μέγεθος του πίνακα. Ο διαχωρισμός αυτός συνηθίζεται στις βόρειες περιοχές των Η.Π.Α. , και επίσης μεταφέρεται σε συνδυασμό΄με την κατηγορία FAS. Είτε το FAS συνδυάζεται με το F1F, είτε με το SELECTS, κάθε ξύλο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του, πρέπει να έχει τουλάχιστον μια πλευρά FAS.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ PRIME

Ο συγκεκριμένος διαχωρισμός χρησιμοποιείται στην αγορά εξαγωγής . Χαρακτηρίζεται από τεράγωνες γωνίες και σχεδόν χωρίς ψεγάδια. Το ελάχιστο καθαρό θα είναι "SELECT" με κύριο βάρος την εμφάνιση.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ COMSEL

Όσον αφορά τις εξαγωγές το καθαρό πρέπει να είναι νούμερο " 1 COMMON " ή καλύτερο, με κύριο βάρος την εμφάνιση.
Νούμερο 1 COMMON
Οι δύο πλευρές της σανίδας πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικάσ του νούμερου"1 COMMON". Αυτό συμπεριλαμβάνει πίνακες που έχουν πλάτος το λιγότερο 3 ίντσες, μήκος 4 πόδων και χαρακτηρίζονται από καθαρά κοψίματα μέχρι 66 2/3 %.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ (SOFTWOOD)

SAPS: Χαρακτηρίζονται από τέλεια ποιότητα και θεωρούνται κατάλληλα για επανακατασκευή ,όπου το καθαρό και βαμμένο φινίρισμα απαιτεί η μία πλευρά να έχει ρόζους και κόκκινη γραμμή. Γενικά διατίθενται σε μεγαλύτερα μεγέθη από τα SAPS.

Go to top