Ευρωπαϊκή

Main pristi Ευρωπαική

 


ΕίδοςΔιαστάσεις
OFFNER
Μαδέρια ξηραντηρίου 47 x 150-300 x 4
Καδρόνια ξηραντηρίου δεμένα 45 x 45
35 x 45
35 x 55
45 x 65
Σκουρετο ξηραντηρίου 12/14x150+
Τάβλα ξηραντηρίου 23x250-300
Μισόταβλα ξηραντηρίου 17/18x150+
   
PRP
 Σκεπόξυλα φρέσκα

72 x 145

62 x 130

52 x 110

Μαδέρια φρέσκα

47 x 150-300 x 4

Καδρόνια φρέσκα δεμένα

45 x 45

35 x 45

35 x 55

45 x 65

Λατάκι

75 x 75

Μισόταβλα 17 / 18 x 150+
Σκουρέτο 15 / 16 x 150+
Pristi Evrwpaiki 3Pristi evrwpaikPristi evrwpaiki 2
Go to top