Πλανισμένα

Main Πλανισμένα

 

ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΑ
(ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)
Π=ΠΕΥΚΗ
Ε=ΕΛΑΤΗ
mm 45 70 95 120 145 170 195 220
12  Π/Ε Π/Ε Π/Ε          
15     Π/Ε Π/Ε Π/Ε      
18  Π/Ε Π/Ε Π/Ε Π/Ε Π/Ε      
21  Π/Ε Π/Ε Π/Ε Π/Ε Π/Ε  Π/Ε  Π/Ε  Π/Ε
28  Π/Ε Π/Ε Π/Ε          
33  Π/Ε Π/Ε Π/Ε Π/Ε Π/Ε  Π/Ε    
45  Π/Ε Π/Ε Π/Ε Π/Ε Π/Ε  Π/Ε  Π/Ε  Π/Ε
58  Π/Ε Π/Ε Π/Ε Π/Ε Π/Ε  Π/Ε  Π/Ε  Π/Ε
70   Π/Ε  Π/Ε Π/Ε  Π/Ε  Π/Ε    
Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά.
Planismena 2Planismena 3

 

Go to top